بسیاری از مولفین و پژوهشگران مقالات خود را به زبان انگلیسی تهیه می کنند اما به دلیل عدم بازخوانی مقاله توسط افراد ثالث، مشاهده می شود مقاله فاقد قدرت کافی درانتقال بار علمی و مفهومی است. این موضوع باعث می شود تمام هزینه ها و زمانی که برای تهیه مقاله صرف شده است به هدر رود. نهایتاً یا مقاله منتشر نشود یا در ژورنال های بی اعتبار به چاپ برسد. حتی اساتید برتر دنیا که زبان انگلیسی زبان اول آنهاست قبل از ارسال مقاله به نشریات از سرویس های بازخوانی و توصیه فنی برای غنای بیشتر مقاله خود بهره می برند. بنابراین اکیداً توصیه می شود مقالات خود را پس از تهیه توسط افراد متخصص همان رشته که دارای مدارج علمی بالا هستند، از لحاظ زبان نیز موفق به اخذ مدارک حرفهای شده اند و سابقه چاپ مقالات علمی را داشته اند ویرایش نمایید و به خاطر چند ده هزار تومان صرفه جویی در هزینه ها، ریسک عدم پذیرش مقاله را افزایش ندهید.

ویرایش تخصصی برای افرادی که مقالات علمی به زبان انگلیسی تهیه کرده اند یا مقاله خود را از فارسی به انگلیسی ترجمه کرده اند و مایل هستند مقالات تهیه شده قبل از ارسال به ژورنال های غلمی پژوهشی لاتین و یا بسیار معتبر از قبیل پایگاه های علمی elsevier، springer، wiley، ieee و … از جهت ادبی و فنی ویرایش گردند و در صورت لزوم اصلاح شوند مناسب می باشد.

        زمان تحویل

        قیمت

     سطح علمی کارشناس

           شرح خدمات

        کاربری

         نوع خدمات

بر اساس حجم کار مشخص

می شود

  هر واژه 30 تومان

      دکترا داخل کشور

باز بینی کلی و رفع غلط‌ های املایی و ایرادات گرامری

  نشریات داخلی لاتین و

ISC $ ISI LIisted

   ویراستاری  تخصصی

بر اساس حجم کار مشخص

می شود

هر ۱۰۰۰ واژه ۶۰ دلار

  مستقیم توسط شرکت همکار ما در امریکا یا کانادا انجام می شود

ویراستاری Native

نشریات تحت پوشش انتشارات های معتبر همچون

elsevier، springer، wiley، ieee, Taylor&Francis, ...

    ویراستاری Nativeمعرفی سرویس پارافریزینگ : پارافریزینگ عبارت است از تالیف یا تدوین یک نوشته اعم از مقاله یا کتاب با استفاده از متون چندین مقاله یا کتاب دیگر با بکارگیری سبک و واژگان و جمله پردازی جدید، به نحوی که مقاله جدید توضیح یا تشریح یا تفسیر مقالات پیشین بوده و می تواند حاوی نقد و نظرات تدوین کننده یا فاقد آن باشد.

در این قسمت مقالات با استفاده از شیوه های مرسوم و استاندارد Paraphrasing بازنویسی می شوند و درصد تشابه به شدت کاهش می یابد تا از این طریق ریسک رد شدن مقالات به علت سرقت ادبی به صفر برسد. لازم به ذکر است در این طرح صرفاً مقالات انگلیسی جهت Paraphrasing قابل پذیرش می باشند و درصورتیکه مقاله به زبان فارسی باشد ابتدا باید به زبان انگلیسی ترجمه شود.

شما می توانید با هزینه اندک قبل از ارسال مقاله به نشریات تخصصی از طریق Paraphrasing درصد تشابه مقاله خود را کاهش دهید و بدین ترتیب از رد شدن مقاله خود به دلیل سرقت ادبی جلوگیری نمایید.

 

هزینه خدمات شرح خدمات
50000 تومان بررسی درصد سیمیلاریتی مقاله و تحویل ریپورت رسمی
بستگی به حجم کار و درصد سیمیلاریتی کاهش سیمیلاریتی مقاله